Meesterpraktijk is een onderwijsadviesbureau voor ondersteuning van management, directie, College van Bestuur en Raad van Toezicht in VO en PO.

Meesterpraktijk  is onderdeel van Don en Janse BV.

inspiratie

“Het menselijk leven krijgt betekenis in de wisselwerking met de ervaring: menselijk zijn houdt in dat je weigert het gegevene als iets onveranderlijks te aanvaarden."

(Susan Neiman in: Morele Helderheid - goed en kwaad in de 21ste eeuw, pag. 102)